Zaloguj się

Przyjmowanie cookies (ciasteczek) musi być włączone w Twojej przeglądarcePomoc dla "Przyjmowanie cookies (ciasteczek) musi być włączone w Twojej przeglądarce"

Czy jesteś w tym serwisie po raz pierwszy?

Jeżeli jesteś uczestnikiem kursu organizowanego przez Jednostkę Szkolnictwa Wojskowego (CSLog, CSŁiI i inne) zaloguj się danymi (nazwa użytkownika i hasło), jakie otrzymałeś od prowadzącego szkolenie.

W pozostałych przypadkach, aby skorzystać z zasobów platformy e-learningowej, należy utworzyć konto użytkownika. Do tego niezbędne jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej e-mail na serwerach Sił Zbrojnych RP*. Jeśli posiadasz takie konto, wykonaj następujące kroki:

  1. Wypełnij formularz Nowe konto swoimi danymi.
  2. Po chwili na podany przez Ciebie adres zostanie wysłany e-mail.
  3. Otwórz wiadomość i kliknij zawarty tam link.
  4. Twoje konto zostanie potwierdzone i będziesz mógł się zalogować.
  5. Wybierz kurs, w którym chcesz wziąć udział.
  6. Jeżeli zostaniesz poproszony(a) o podanie "klucza dostępu do kursu" - wpisz otrzymany od prowadzącego klucz. W ten sposób zapiszesz się na kurs.
  7. Od tego momentu będziesz mieć dostęp do kursu. Aby zalogować się i uzyskać dostęp do kursów, na które się zapisałeś, konieczne będzie tylko wpisanie Twojej nazwy użytkownika i hasła (w formularzu na tej stronie).

* W przypadku braku w/w konta pocztowego, proszę na stronie Portalu Resortu Obrony Narodowej w ST MILNET-Z wybrać: HELPdesk > Wniosek Poczta Elektroniczna Internet > Założenie konta > Stwórz wniosek i wypełnić formularz utworzenia konta poczty elektronicznej e-mail.