ZASADY LOGOWANIA

Informator

 Warunkiem dopuszczenia do egzaminu wstępnego na część stacjonarną jest przerobienie materiału oraz uzyskanie pozytywnej oceny z testu końcowego w module zdalnym.

Kursy rozpoczynają się o godz. 900  a kończą o godz. 1200.

W czasie trwania kursu materiał dostępny jest przez całą dobę.

Numer kursu:  8361019
Edycja: a
Moduł zdalny:           17-27.09.2018 r.

Moduł stacjonarny:  11.10-09.11.2018 r.

Numer kursu: 8361021
Edycja: a
Moduł zdalny:            09-13.04.2018 r.

Moduł stacjonarny:   08-24.05.2018 r.

Numer kursu: 8361027
Edycja: a

Moduł zdalny:            12-23.11.2018 r.

Moduł stacjonarny:   04-12.12.2018 r.

Numer kursu: 8361032
Edycja: a

Moduł zdalny:           05-20.11.2018 r.

Moduł stacjonarny:  03-07.12.2018 r.
Numer kursu: 8361035
Edycja: c
Moduł zdalny:           12 -30.11.2018 r.
Moduł stacjonarny:  10-14.12.2018 r.
Numer kursu: 8361039
Edycja: b

Moduł zdalny:           21-31.08.2018 r.

Moduł stacjonarny:  12-19.09.2018 r.
Numer kursu: 8361043
Edycja: a
Moduł zdalny:           09-19.04.2018 r.
Moduł stacjonarny:  08-24.05.2018 r.

Numer kursu: 8361047
Edycja: a
Moduł zdalny:           
 07-22.02.2018 r.
Moduł stacjonarny:   05-13.03.2018 r.

Numer kursu: 8361051
Edycja:
 a
Moduł zdalny:    
       07-17.05.2018 r.
Moduł stacjonarny:
  04-15.06.2018 r.
  Numer kursu: 8361055
  Edycja: c
  Moduł zdalny:           
   08-18.10.2018 r.
  Moduł stacjonarny:   05.11-21.12.2018 r.
  Numer kursu: 8361073
  Edycja: c
  Moduł zdalny:          
   16-27.07.2018 r.
  Moduł stacjonarny:  07-24.08.2018 r.
  Numer kursu: 8361074
  Edycja: a
  Moduł zdalny:           08-19.10.2018 r.

  Moduł stacjonarny:  05-13.11.2018 r.

  Numer kursu:  8361077
  Edycja: b
  Moduł zdalny:           20-24.08.2018 r.

  Moduł stacjonarny:  04-07.09.2018 r.


  Numer kursu: 8361106
  Edycja: b
  Moduł zdalny:         10.09-07.12.2018 r.
  Kurs w całości zdalny.