ZASADY LOGOWANIA


 Warunkiem dopuszczenia do egzaminu wstępnego na część stacjonarną jest przerobienie materiału oraz uzyskanie pozytywnej oceny z testu końcowego w module zdalnym.

Kursy rozpoczynają się o godz. 900  w dniu rozpoczęcia, a kończą o godz. 1200 w dniu zakończenia.

W czasie trwania kursu materiał dostępny jest przez całą dobę.

Numer kursu:  8361019
Edycja: a
Moduł zdalny:          2019 r.

Moduł stacjonarny:  2019 r.

Numer kursu: 8361021
Edycja: a
Moduł zdalny:           2019 r.

Moduł stacjonarny:   2019 r.

Numer kursu: 8361032
Edycja: a

Moduł zdalny:           05-20.11.2018 r.

Moduł stacjonarny:  03-07.12.2018 r.
Numer kursu: 8361035
Edycja: c
Moduł zdalny:           12 -30.11.2018 r.
Moduł stacjonarny:   10-14.12.2018 r.
Numer kursu: 8361039
Edycja: a

Moduł zdalny:           2019 r.

Moduł stacjonarny:   2019 r.
Numer kursu: 8361043
Edycja: a
Moduł zdalny:          2019 r.
Moduł stacjonarny:  2019 r.

Numer kursu: 8361047
Edycja: a
Moduł zdalny:          
 2019 r.
Moduł stacjonarny:   2019 r.

Numer kursu: 8361051
Edycja:
 a
Moduł zdalny:    
      2019 r.
Moduł stacjonarny:
  2019 r.
  Numer kursu: 8361055
  Edycja: c
  Moduł zdalny:          
   08-18.10.2018 r.
  Moduł stacjonarny:   05.11-21.12.2018 r.
  Numer kursu: 8361073
  Edycja: f
  Moduł zdalny:        
   15-25.10.2018 r.
  Moduł stacjonarny:  07-23.11.2018 r.
  Numer kursu: 8361074
  Edycja: a
  Moduł zdalny:           2019 r.

  Moduł stacjonarny:   2019 r.

  Numer kursu:  8361077
  Edycja: e
  Moduł zdalny:         12-16.11.2018 r.

  Moduł stacjonarny:  04-07.12.2018 r.


  Numer kursu: 8361106
  Edycja: b
  Moduł zdalny:         10.09-07.12.2018 r.
  Kurs w całości zdalny.

  Numer kursu: 8361092
  Edycja: a
  Moduł zdalny:           2019 r.

  Moduł stacjonarny:  2019 r.

  Numer kursu: 8361114
  Edycja: a
  Moduł zdalny:           PILOTAŻ