AWL

Edycja:                   A

Moduł zdalny:         02.07.2018 r. - 31.12.2018 r.

Edycja:                  A

Moduł zdalny:         16.07.2018 r. - 09.08.2019 r.   

Edycja:                   A

Moduł zdalny:         04.06.2018 r. - 31.12.2018 r. 

Edycja:                    AKurs kwalifikacyjny

Moduł zdalny:          14.05.2018 r. - 31.12.2018 r.

Edycja:                     BKurs kwalifikacyjny

Moduł zdalny:           01.10.2018 r. - 09.11.2018 r.

Moduł stacjonarny:   01.10.2018 r. - 07.12.2018 r.