Celem niniejszego kursu jest zapoznanie użytkowników platformy e-learningowej, w szczególności twórców treści e-learningowych, z funkcjonalnością systemu LMS opartego na Moodle.