Wsparcie w obszarze szkoleń Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych świadczą:

zarządzanie treściami kursów:

   sierż. Maciej SZRON; tel. sł.: 261-575-161; VoIP: 262-750-967

 zarządzanie kontami uczestników kursów:

  p. Aneta KUROWSKA; tel. sł.: 261-575-540; VoIP: 262-750-966