Zawartość kursu dostępna będzie od dnia:  08.02.2018 r.
Numer kursu: 8356018
Edycja: b
Moduł zdalny: 12.02.2018 r.
Moduł stacjonarny: 19.02-01.03.2018 r.

Zawartość kursu dostępna będzie od dnia:  08.02.2018 r.
Numer kursu: 8356049
Edycja: b
Moduł zdalny: 12.02.2018 r.
Moduł stacjonarny: 19.02-01.03.2018 r.

Zawartość kursu dostępna będzie od dnia:  30.03.2018 r.
Numer kursu: 8356050
Edycja: c
Moduł zdalny: 03.04.2018 r.
Moduł stacjonarny:  09-13.04.2018 r.

  

  

Zawartość kursu dostępna będzie od dnia:  01.02.2018 r.
Numer kursu: 8356004
Edycja: a
Moduł zdalny: 05-06.02.2018 r.
Moduł stacjonarny:  12-23.02.2018 r.

Zawartość kursu dostępna będzie od dnia:  07.07.2018 r.
Numer kursu: 8356022
Edycja: b
Moduł zdalny:  17.05.2018 r.
Moduł stacjonarny: 21-22.05.2018 r.

Zawartość kursu dostępna będzie od dnia:  28.02.2018 r.
Numer kursu: 8356012
Edycja: b
Moduł zdalny: 05-09.03.2018 r.
Moduł stacjonarny: 12.03-13.04.2018 r.

Zawartość kursu dostępna będzie od dnia:  30.04.2018 r.
Numer kursu: 8356013
Edycja: b
Moduł zdalny: 07-09.05.2018 r.
Moduł stacjonarny: 14.05.2018 r.

Zawartość kursu dostępna będzie od dnia:  07.05.2018 r.
Numer kursu: 8356048
Edycja: i
Moduł zdalny: 10.05.2018 r.
Moduł stacjonarny: 14-15.05.2018 r.

Zawartość kursu dostępna będzie od dnia:  14.05.2018 r.
Numer kursu: 8356054
Edycja: c
Moduł zdalny: 17.05.2018 r.
Moduł stacjonarny:  21-23.05.2018 r.

Zawartość kursu dostępna będzie od dnia:  30.03.2018 r.
Numer kursu: 8356043
Edycja: b
Moduł zdalny: 03-05.04.2018 r.
Moduł stacjonarny: 09-11.04.2018 r.

Zawartość kursu dostępna będzie od dnia:  03.04.2018 r.
Numer kursu:8356001
Edycja: d
Moduł zdalny: 05.04.2018 r.
Moduł stacjonarny: 10-13.04.2018 r.

Zawartość kursu dostępna będzie od dnia:2018 r.
Numer kursu:8356032
Edycja: a
Moduł zdalny: 2018 r.
Moduł stacjonarny: 2018 r.

Zawartość kursu dostępna będzie od dnia:  06.04.2018 r.
Numer kursu: 8356031
Edycja: a
Moduł zdalny: 12.04.2018 r.
Moduł stacjonarny:  17-20.04.018 r.